Det er en udbredt misforståelse, at en moderne gulvafslibning giver slibestøv. I gamle dage, derimod, var støv en plage ved enhver gulvafslibning.  Her blev hele boligen støvet til og gulvmanden kunne ikke se en hånd foran sig imens gulvarbejdet stod på. Men det er heldigvis blevet meget bedre idag.

Nye gulvslibemaskiner og mindre støv

støv støvfrit gulvafslibning samt slibestøv. Afslibning af trægulve er ikke støvfri

Slibestøb

Heldigvis er der sket en stor udvikling indenfor gulvafslibning indenfor de senere år. Ny teknologi og nyudviklede gulvslibemaskiner er idag så støv effektive, at 98% af alt støvet opsamles.

Støvfri gulvafslibning

Normalt  vil afslibning af trægulve give store støvgener, og hele boligen vil være dækket med et tykt lag støv. Men idag fjernes langt det meste slibestøv af støvsugere der sidder på gulvslibemaskinen. Alt gulvafslibning støver for der arbejdes ikke i et laboratorie. Men den smule støv som uundgåeligt kommer er ikke værre end hvis en anden type håndværker laver noget i huset.

Rengøring efter støvsugning

En gulvafslibning er ikke kun afslibning af trægulve, men derimod flere forskellige processer, og i værste fald er det nødvendigt med en gulvafhøvling.  Det er ikke underordnet hvilken slibeprocess der benyttes når vi taler slibestøv, for en grovslibning støver men det gør en finslibning også. En typisk afslibning kan deles op i følgende processer:

  • Grovslibning
  • Mellemslibning
  • Finslibning
  • Fuldslibning
  • Netslibning
  • Polering

Nogle af processerne har forskellige navne selvom de udføres på samme måde.

“Når afslibningen er udført støvsuges vandrette flader, det vil sige vindueskarme kanter og lister”

Alle gulvfolk ved, at førstehåndsindtrykket er vigtigt hos den enkelte kunde. Derfor er det magtpåliggende, at få fjernet synligt støv. Der vil dog altid være noget luftbåren støv som daler efterhånden, men det er meget begrænset.

Hvordan begrænses støvet ved en afslibning

støfri gulvafslibning støv

Slibestøv fra en gulvafslibning

Enhver gulvslibemaskine har en støvpose påsat maskinen. Det fungerer i princippet som en almindelig støvsuger som vi kender det, hvor vacuum skaber et undertryk som derved opsuger det restmateriale som gulvafslibningen efterlader. Slibestøvet opsamles i støvsugeposer som tømmes efter behov og støvet destrueres. Slibestøv ligner meget savsmuld, det er blot finere i konsistensen.  Ønsker du mere information, så kontakt os endelig.