Forberedelse er det halve arbejde når et trægulv skal opfriskes og gøres pænt. Ja, det hævdes sågar, at forberedelse er det halve arbejde. Når først et trægulv er frisket og og afslebet er der ingen som tænker over de mange forberedelser:

 • Møbler
 • Løse tæpper
 • Gardiner
 • Lamper
 • Planter
 • Nips
 • Elektronik

Forberedelse inden gulvafslibning

Først gennemgås trægulvets beskaffenhed, og det vurderes om gulvet tidligere har været afslebet korrekt og ensartet. Herefter vurderes gulvets tykkelse og om det er egnet til en gulvafslibning uden at komme for tæt på fer og not . Er der tale om et parket eller lamelparket kontrolleres tykkelsen på den øverste finér, og det vurderes om gulvet kan afslibes uden gennemslibning.  Herefter fjernes eller dykkes synlige søm til 2 mm under overfladen. Er der fejelister langs fodpanelerne, så kan de med fordel fjernes:

 • Fjern som minimum fejelisterne, og eventuelt også kantlisterne
 • Fjern gamle søm eller nedsænk/dyk dem så du har ca. 2mm frihøjde
 • Udglat slaghuller og knasthuller i træværket med spartel eller lignende
 • Regn som tommelfingerregel med, at maskinerne ikke kan nå den sidste 0,5 cm ind til væggene
 • Skruer skal skrues op, og bor lidt træ af under dem, og sæt skruerne i
 • gulvet igen så du har ca. 2mm frihøjde
Selve gulvafslibningen

Vores gulvslibemaskiner er forsynet med en valse, hvorpå der er monteret slibepapir. Slibepapir er sandpapir som findes i forskellige korn, og et normalt trægulv afslibes 4 gange hvor der startes med en grov. Herefter skiftes sandpapiret og der bruges en finere og finere for til sidst at slutte af med den helt fine. Selve afslibning deler man op i en grovslibning, mellemslibning og finslibning. Grovslibningen udføres diagonalt, mellemslibningen foretages på tværs og på langs, og finslibningen foretages altid på langs af træets åre.  Er der tale om et fint og helt jævnt gulv, der skal opfriskes kan det komme på tale at bruge en rondelslibemaskine i stedet for gulvsliberen. Til kater bruges en håndholdt kantslibemaskine og til hjørner en deltasliber.

Afslutning efter gulvafslibning

Efter endt gulvafslibning priser foretages en grundig støvsugning så alt støv fjernes. Såfremt det nyafslebne gulv ikke skal have en gulvbehandling umiddelbart efter, så er det en god idé at dække det af, da det nyafslebne træ er meget modtageligt overfor smuds og væske.